Kan ik mijn hand geschiedenis exporteren vanuit Pokercraft? / Can I export hand histories from PokerCraft?

Ja, de spelgeschiedenis optie geeft u de mogelijkheid om elke hand die u gespeeld heeft, gedetailleerd te bekijken. Vanuit deze poker-tracker kan elke hand worden geanalyseerd of geëxporteerd als een handmoment, om te delen op sociale media.

Om dit te doen:

  • Vind de sessie en de hand die je wilt exporteren.
  • Om individuele hand momenten op te slaan, selecteer de optie: "Opslaan" die je in de linker bovenhoek van de hand moment kunt vinden. 

Let op: Er is momenteel geen optie beschikbaar om alle gespeelde hand momenten op te slaan vanuit Pokercraft. Dit vanwege de mogelijkheid van misbruik via tracking sites en software.


Yes,  the Game History tab allows you to view details about every hand in the game session(s) you select for review. From this poker tracker, any hand can be analyzed or exported as a Hand Moment to share on social media.

To do this simply:

  • Find the session and the hand you wish to export

  • To save individual hand moments, select the ‘Save’ option found in the top left corner of the Hand Moment to save it on your device.

Note: There is currently no way to download all of the Hand Moments from PokerCraft at once due to the possibility of abuse by tracking sites and software.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us