C$ - Cash Game dollars Veelgestelde vragen / C$ - Cash Game Dollars FAQ

Wat zijn C$ (Cash Game Dollars)

Net als T$ (toernooi dollars) kunnen spelers kiezen welke valuta zij het liefst gebruiken voor de inkoop (buy-in) van een cash game. De keuze is tussen je cash balans of C$.

Wat is 1 C$ gelijk aan?

1 C$ = 1 USD

Kan ik C$ en cash balans gebruiken om te voldoen aan een cash tafel buy-in?

Ja! Elk bedrag dat ontbreekt, kan aangevuld worden met de andere valuta. 

Voorbeeld: Een speler kiest C$ eerst om een buy-in te doen van $200 maar heeft alleen C$ 100, dan wordt er $100 van de cash balans afgehaald om het totale $200 buy-in compleet te maken. 

Welke valuta word als eerst gebruikt?

Als een speler C$ balans heeft, dan wordt deze als eerst gebruikt, net als T$.

Notitie 1: Standaard Cash Dollar buy-in is alleen actief als de speler de Auto-Buy-in functie heeft ingeschakeld, zodat de Buy-in venster niet tevoorschijn komt. Als de Buy-in venster tevoorschijn komt, dan moet de speler de 'Cash Dollar' optie aanvinken om met Cash Dollars de buy-in te maken.  

Notitie 2: Omdat Rush &Cash altijd een Buy-in venster heeft om het aantal inschrijven te selecteren, 'Standaard Cash Dollar buy-in' is hier niet van toepassing.

Ik combineer C$ en cash balans, hoe werkt dit? 

C$ zal eerst worden gebruikt. Hierna wordt de cash balans gebruikt.

Is er nog iets wat ik moet weten over C$?

Bets die geplaatst zijn met C$, worden teruggegeven in C$ naar dezelfde speler. 

Verlopen C$?

Nee, net als T$, verlopen C$ nooit.

Kan ik C$ gebruiken om me zelf in te schrijven voor een toernooi?

Nee, C$ kunnen alleen gebruikt worden in cash games en AoF.

Kan ik mijn C$ balans uit laten betalen?

Nee, C$ is een interne valuta dat geen waarde heeft buiten de GGPoker applicatie en daardoor kan deze niet uitbetaald worden, net als T$.


Is het mogelijk om C$ om te wisselen naar T$?

Nee, het is niet mogelijk om C$ om te wisselen naar T$.


What are C$ (Cash Game Dollars)

Similar to T$ (Tournament dollars) players can choose which currency to use first for buying into a cash game. The choice is between Cash balance or C$

What is 1 C$ equal to?

1 C$ = 1 USD


Can I use C$ and cash balance to make up a buy-in at the cash tables?

Yes! Any insufficient amount may be filled up with the other currency.

Example: A player chooses to use C$ first for $200 buy-in but only has C$100, then $100 cash balance will be used together to make the full $200 buy-in.


Which currency will be used first?

If a player has a C$ balance this will be used first, similar to how T$ work.

Note: Default Cash Dollar buy-in' is activated only when a player sets the' Auto Buy-in' function 'On', so the Buy-in window does not pop up. If a Buy-in window pops up, a player will need to check 'Cash Dollar' to make the buy-in with cash dollar preferentially.

Note 2: As Rush & Cash game always requires the buy-in window to select the entry number, 'Default Cash Dollar buy-in' is not applied to Rush & Cash buy-in.

I’m combining C$ and cash balance how does it work?

C$ will be used first, then cash balance.

Is there anything else I need to know about C$?

Bets made using C$ will be returned in C$ when returned to the same player.

Do C$ expire?

No, like T$, C$ will not expire.


Can I use C$ to buy into a tournament?

No, C$ can only be used in cash games or AoF.

Can I withdraw my C$ balance?

No, C$ is an internal currency, it holds no value outside of the GGPoker application and cannot be withdrawn. The same applies to T$.


Is it possible to convert C$ to T$?

No, it is not possible to convert C$ to T$

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us