Welke documenten zijn vereist voor KYC? / What documents are required for KYC?

Er zijn twee documenten vereist die ter beoordeling naar help@ggpoker.nl kunnen worden gestuurd.

1. Geldig identiteitsbewijs - paspoort of rijbewijs, identiteitskaart.

2. Geldig adresbewijs - foto van een brief of een online document die uitgegeven is in de laatste 3 maanden, waarop je naam en address en datum zichtbaar is. Meestal is een energierekening of bankafschrift voldoende.


Two documents are required and can be sent to kyc@ggpoker.com for review. 

1. Valid ID - passport or driver's license, identity card from your country.

2. Valid proof of address - any printed or online document from the last 3 months displaying your name, address and issue date.  typically a utility bill or bank statement is sufficient.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us