Wat zijn de vuur/ijs iconen die getoond worden naast avatars wanneer je aan tafel zit? / What are the fire/ice icons displayed beside avatars when seated?

Deze prompts zijn een algemene indicaties van de huidige prestatie van die speler.

Vuur = speler loopt warm en ijs = speler loopt koud etc.

These prompts are a general indicator of that player's present performance.

Fire = player running hot/ice = player running cold etc.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us