Is GGPoker gemanipuleerd? / Is GGPoker rigged?

De RNG van GGPoker 100% willekeurig is. BBM Labs verifieert onafhankelijk onze RNG, zij staan bekend om hun strenge verificatieproces voordat een certificaat wordt toegekend. Tevens worden de certificaten van BMM erkend door de kansspelautoriteit. Bovendien zijn de eerlijkheid en integriteit van onze spellen voor ons van cruciaal belang. Omdat poker nooit tegen het huis wordt gespeeld heeft het huis geen belang bij welke speler wint van een ander. Wij garanderen dat we onze spelers een aantoonbaar eerlijk speelveld aanbieden.


GGPoker's RNG is 100% random. BBM Labs independently verifies our RNG, they are known for their strict verification process before a certificate is awarded. BMM certificates are also recognized by De Kansspelautoriteiten. In addition, the fairness and integrity of our games are critical to us. Since poker is never played against the house, the house has no interest in which player wins against another. We guarantee that we offer our players a demonstrably fair playing field.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us