Klantenservice heeft mij gevraagd om de handgeschiedenis/toernooi-ID/Spin & Gold in mijn PokerCraft te zoeken. Hoe doe ik dit? / Support have asked me to find a Hand History/Tournament ID/Spin & Gold in my PokerCraft - How do I do this?

1. Open PokerCraft vanuit de GGPoker-applicatie

PokerCraft is toegankelijk vanuit de applicatie - het is te vinden op de onderste gedeelte van de applicatie venster, net links van de tijdweergave, zoals hieronder weergegeven


2. Navigeer aan de linkerkant om het toepasselijke speltype te bepalen - Spin & Gold / All-in of Fold / Rush & Cash enz.


3. Nadat je het relevante speltype hebt geselecteerd, kun je verdere filters instellen om de juiste datum/tijd te vinden


Hier zijn enkele uitgewerkte voorbeelden hieronder:

1. Mijn Spin & Gold werd niet geladen - het was een spin van $ 0,25 op 29 maart


Gebruik stappen 1-3 hierboven - scroll naar Spin & Gold in het linkerdeelvenster - selecteer 'custom range' en de datum in op 29 maart en maak je screenshot (door Ctrl, Shift, S samen in te drukken)


2. Ik heb de AoF-jackpot gewonnen, maar de prijs is niet bijgeschreven - het was $ 0,05/$ 0,10 NL Hold'em

Gebruik stappen 1-3 hierboven - scroll naar All in or Fold - selecteer de 'custom range' en stel de datum in op 29 maart - je kunt ook verdere filters instellen (Game Type & Blinds)

Selecteer na het klikken op Weergeven, op de relevante sessie

Klik vervolgens op Spelgeschiedenis om alle handen van die specifieke sessie te zien


1. Open PokerCraft from within the GGPoker application

PokerCraft can be accessed from the application - it can be found on the bottom banner just left of the time display as shown below
2. Navigate the left-hand-side panel to determine the applicable game type - Spin & Gold / All in or Fold / Rush & Cash etc

3. After selecting the relevant game type - you can set further filters to find the correct date/time

Here are some worked examples below:

1. My Spin & Gold did not load - it was a $0.25 Spin on the 29th March

Using steps 1-3 above - scroll to Spin & Gold on the left panel - select custom range and set the date to 29th March and take your screenshot ( by typing Ctrl, Shift, S together)


2. I won the AoF Jackpot but the prize was not credited - it was at $0.05/$0.10 NL Hold'em

Using steps 1-3 above - scroll to All in Or Fold - select the custom range and set the date to 29th March - you can also set further filters (Game Type & Blinds) After clicking on Show click on the relevant sessionThen click on Game History which will display all hands from that specific session

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us