Waarom komen de cijfers op de Pokercraft-grafiek niet overeen met mijn actuele resultaten? / Why does the number on the Pokercraft graph not match my actual results?

De EV-grafiek toont uw gewonnen handen tegenover hun verwachte aandeel. Als de rode lijn hoger is, heb je onder EV gepresteerd. Als de gele lijn hoger is, heb je boven EV gepresteerd. Het kan dingen zoals rake uitsluiten.


The EV graph shows your hands Vs their expected equity. If the red line is higher you have run below EV if the yellow line is higher you have run above EV. It may exclude items such as rake.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us