Worden PokerCraft-statistieken weergegeven zonder rake? / Are PokerCraft statistics displayed without rake?

PokerCraft cijfers worden weergegeven zonder rake en kunnen daarom niet gebruikt worden voor nauwkeurige berekeningen.
Voor vragen met betrekking tot dit bericht, kunt u met ons contact opnemen via help@ggpoker.nl

PokerCraft figures are displayed without rake and therefore cannot be used for accurate calculations.

For queries related to this entry, please outline your concern via help@ggpoker.nl.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us