Poker Client - Mijn saldo is niet bijgewerkt nadat ik de tafel heb verlaten. / Poker Client - My balance did not update after leaving the table.

Het kan soms voorkomen dat spelers vertraging ervaren bij het ontvangen van hun saldo.

Als u na een uur nog geen deel van het geld heeft ontvangen, willen we u vriendelijk vragen contact op te nemen via help@ggpoker.nl.


Occasionally some players may experience delays receiving table funds to their balance.

If you have not received a portion of funds after one hour has elapsed, please let us know via help@ggpoker.nl.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us