Dagelijkse weggevertjes - Algemene voorwaarden / Daily Freebie - Terms and Conditions

Voorwaarden

 • Spelers moeten 24 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan deze promotie.
 • Deze promotie loopt vanaf 14 juni 2021.
 • Er is slechts één beloning per persoon, per IP-adres en/of per apparaat toegestaan.
 • Spelers in GOS-landen kunnen niet deelnemen.
 • Een speler moet een geldig bewijs van adres en bewijs van identiteit KYC-documenten indienen via Cashier, Mijn gegevens om in aanmerking te komen voor een gratis beloning.
 • Een speler moet inloggen op zijn GGPoker-account om in aanmerking te komen voor een gratis beloning en vervolgens de beloning claimen via Mijn Promo-sectie van de GGPoker-app.
 • Dagen zijn gebaseerd op Pacific Time (PT-zone). Een dag begint om 00:00 uur en eindigt om 23:59 (UTC-8)
 • Alle gratis tickets die als onderdeel van deze promotie zijn toegekend, verlopen binnen 24 uur na toekenning.
 • Er wordt geen vergoeding betaald als er geen beloningen worden toegekend of voor ongebruikte/verlopen beloningen. Ook is er geen uitwisseling of overdracht van beloningen mogelijk.
 • Als spelers verdacht worden van frauduleuze activiteiten, heeft GGPoker het recht om de spelers te onderzoeken en te verwijderen zodra dit is bevestigd.
 • Op de actievoorwaarden zijn de voorwaarden van de site van toepassing
 • GGPoker behoudt zich het recht voor om de promotie op elk moment te wijzigen of op te schorsen.
 • De standaardregels van GGPoker zijn van toepassing.

Terms & Conditions

 • Players must be aged 24 and above to participate in this promotion.
 • This promotion will run from June 14th 2021.
 • Only one reward per person, per IP address and/or per device is permitted.
 • Players located in CIS countries are unable to participate.
 • A player must submit correct Proof of Address and Proof of Identity KYC documents via Cashier > My Info in order to qualify to receive a free reward.
 • A player must log into their GGPoker account during a 24-hour day in order to qualify to receive a free reward and then claim the reward via the My Promo section of the GGPoker app.
 • Days are based on Pacific Time (PT zone). A day starts at 00:00 and ends at 23:59 (UTC-8)
 • All free tickets awarded as part of this promotion will expire within 24 hours of award.
 • No compensation will be paid if rewards are not awarded or for unused/expired rewards and no exchange or transfer of rewards is possible.
 • If any players fall under suspicion of fraudulent activity, GGPoker has the right to investigate and remove the players once it's confirmed.
 • The promotion terms and conditions are subject to the sites terms and conditions.
 • GGPoker reserves the right to modify or suspend the promotion at any time.
 • GGPoker standard rules apply.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us