EV Cashout - Hoe wordt het berekend? / EV Cashout - How is it calculated?

EV Cashout wordt als volgt berekend.

  • Cashout = (Potgrootte - rake - jackpotkosten) x Eigen vermogen
  • Een vergoeding van 1% wordt berekend over EV Cashout.

Opmerking: In VIP-spellen zijn er geen jackpotkosten, dus de volgende formule is van toepassing:

  • EV Cashout = (Potgrootte - rake) x Aandelen
  • Een vergoeding van 1% wordt berekend over EV Cashout.

EV Cashout is calculated as follows.

  • Cashout = (Pot size - rake - jackpot fee) x Equity
  • a 1% fee is charged for taking EV cashout.

Note: In VIP Games, there is no Jackpot fee so the following formula applies:

  • EV Cashout = (Pot size - rake) x Equity
  • a 1% fee is charged for taking EV cashout.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us