Wat is de Smart Focus? / What is the Smart Focus?

Smart Focus is de assistent-functie, voor zowel de mobiele app als de desktop-app.

Wanneer je aan meer dan één tafel tegelijk speelt (Multi-table), Smart Focus verandert automatisch de tafel waardoor tafels die actie vereisen, automatisch naar de voorgrond worden gebracht.

Houd er rekening mee dat als u de tafel verplaatst door uw actie, Smart Focus de tafel niet automatisch zal veranderen, totdat u een actie uitvoert op de verplaatste tafel.

*Je kunt Smart Focus uitschakelen in de Instellingen.Smart Focus is the assistant feature, for both the mobile and desktop app.

When you are playing more than one table at the same time(Multi-Table), Smart Focus automatically change the table whereby tables that require action will automatically be brought to the foreground.

Please be reminded that if you move the table by your action, Smart Focus won't change the table automatically, until you make an action on the moved table.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us