Kunnen anderen mijn PokerCraft bekijken? / Can others view my PokerCraft?

Om eerlijkheid te garanderen, kunnen alleen de medewerkers van de PokerCraft en de betreffende speler het PokerCraft-profiel van een speler bekijken. Privacy en veiligheid van de speler zijn van het grootste belang voor ons. 


In the interest of fairness, the only people who can view a player’s PokerCraft page are the poker room staff and the player themselves. Security and player privacy is of the utmost importance.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us