EV Cashout - Hoe werkt het? / EV Cashout - How does it work?

    Spelers met 60% of meer potequity in potten van 20BB of meer zodra niet-opgevraagde weddenschappen zijn geretourneerd en nadat alle live spelers hun hole cards hebben onthuld, krijgen ze een EV Cashout aangeboden.

  • Als de speler het EV uitbetalingsaanbod accepteert, wordt de uitbetaling aan de speler gedaan, ongeacht van het resultaat van de hand, en zal de speler de pot verliezen.
  • De speler zal voor de pot blijven spelen als hij het EV uitbetalingsaanbod  weigert.
  • EV Uitbetaling wordt alleen aangeboden nadat de flopkaarten zijn gedeeld.

    Players with 60% or higher pot equity in pots of 20BB or greater once uncalled bets are returned and after all live players have revealed their hole cards will be offered an EV Cashout.

  • If the player accepts the EV Cashout offer, the Cashout will be paid to the player regardless of the result of the hand, and the player will forfeit the pot.
  • If the player declines the EV Cashout offer, they will continue to player for the pot.
  • EV Cashout is offered only after the flop cards have been dealt.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us