Cash Games - Wat is een Cash game? / Cash Games - What is a Cash Game?

Een cash game kan een tafelspel zijn waar u verschillende soorten poker kunt spelen (Texas Hold'em, Omaha). Deze cash games beginnen wanneer het minimum aantal spelers is bereikt, in tegenstelling tot toernooien waar u op een specifiek tijdstip begint en alleen als het minimum aantal spelers is bereikt.
In deze cash game mode kunt u uw gamesessie op elk moment starten en eindigen, wat betekent dat een speler vrij is om te kiezen hoeveel games hij of zij wenst te spelen.

Blinds in cash games moeten worden geplaatst wanneer daarom wordt gevraagd. Het bedrag dat betaald moet worden voor kleine en grote blinden hangt af van de tafelstakes en verandert niet zoals bij toernooien.


A cash game can be a table game where you can play several different types of poker (Texas Hold'em, Omaha). These cash games start whenever the minimum number of players is met, unlike Tournaments where you start at a specific time and only if the minimum amount of players has been satisfied.

In this cash game mode, you can start and finish your game session at any time, which means that a player is free to choose how many games he or she desires to play.

Blinds in cash games must be posted when requested. The amount to be paid for small and big blind depends on the table stakes and do not change like Tournaments.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us