Bulk export van hand geschiedenissen / Bulk exporting hand histories

Helaas kunnen bulk handgeschiedenissen op dit moment niet worden gedownload.

Tot deze functie geïntegreerd is, moeten spelers die externe handmomenten opzoeken, elke hand afzonderlijk downloaden in een gezipt formaat.


Unfortunately, bulk hand histories cannot be downloaded at this time.

Until this feature is integrated, players desirous of external hand moments must individually download each hand in a zipped format.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us