Cash Games - Hoe werkt Disconnect Extra Time (DET)? / Cash Games - How does Disconnect Extra Time (DET) work?

Voor reguliere Hold'em- en Omaha-cashgames krijgen spelers in totaal 120 seconden om opnieuw verbinding te maken vanaf het moment dat de verbinding verbroken werd. 

Spelers kunnen extra tijd krijgen voor elke 30 gespeelde handen nadat ze opnieuw succesvol zijn verbonden.  

Voor Desktop:

Voor Mobiel:

De maximale hoeveelheid extra tijd die aan een speler wordt gegeven is 120 seconden. 

Let op: de extra tijd die gegeven wordt kan variƫren bij verschillende blinds.

Opmerking: Spelers zullen geen DET ontvangen voor All-in of Fold (AoF) spellen. Wij behouden ons het recht voor om deze regels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

For regular Hold'em and Omaha cash games, players will receive a total of 120 seconds to reconnect from when they are disconnected.


Players may receive additional time for every 30 hands played after a successful reconnect.


For Desktop:

For Mobile:

The maximum amount of additional time given to a player is 120 seconds.


Please note that the additional time given may vary at different blinds.


Note: Players will not receive DET for All-in or Fold (AoF) games. We reserve the right to change these rules without prior notification.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us