Customer Support - Terugbetaling van onjuiste klikken / Customer Support - Refunding misclicks

Een misklik maken tijdens het spelen van online poker kan een frustrerende ervaring zijn. Of u nu per ongeluk aan de verkeerde toernooi- of cashgame-tafel deelneemt of de verkeerde actie onderneemt tijdens een hand, het kan u tijd en geld kosten en mogelijk uw hele spelervaring verpesten. Daarom heeft GGPoker stappen ondernomen om misklikken te voorkomen door waar nodig extra bevestigingen bij binnenkomst op te nemen.


Het is echter belangrijk op te merken dat GGPoker niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor misklikken. De speler is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij zich inschrijft voor het juiste spel of de juiste actie onderneemt. Als speler is het van cruciaal belang om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om misklikken te voorkomen en een soepele en plezierige spelervaring te garanderen.


Hier zijn enkele tips om misklikken te voorkomen tijdens het spelen bij GGPoker:


  1. Controleer nogmaals voordat u klikt: Voordat u ergens op klikt, moet u even de tijd nemen om te controleren wat u gaat doen. Zorg ervoor dat u aan de juiste toernooi- of cashgametafel deelneemt of de juiste actie onderneemt tijdens een hand en dat alle bedragen correct zijn.
  2. Let op details: zoek naar verschillen tussen het spel waaraan u wilt meedoen en het spel dat u gaat spelen. Controleer het speltype, de inzet en het aantal spelers om er zeker van te zijn dat alles naar verwachting verloopt.
  3. Haast u niet: neem de tijd wanneer u aan een spel deelneemt of een actie onderneemt. Haasten kan tot fouten leiden, dus wees kalm en gefocust voordat u beslissingen neemt.

Making a misclick while playing online poker can be a frustrating experience. Whether you accidentally enter the wrong tournament or cash game table or take the wrong action during a hand, it can cost you time, money, and potentially ruin your entire gaming experience. That's why GGPoker has taken steps to prevent misclicks by including extra confirmations upon entry where needed.

However, it's important to note that GGPoker will not be held responsible for misclicks. The registrant is responsible for ensuring they buy into the correct game or take the correct action. As a player, taking the necessary precautions to avoid misclicks and ensure a smooth and enjoyable gaming experience is crucial.

Here are some tips to help you avoid misclicks while playing at GGPoker:

  1. Double-check before clicking: Before you click on anything, take a moment to double-check what you're about to do. Ensure you're entering the right tournament or cash game table or taking the correct action during a hand, and that any amounts are correct.
  2. Pay attention to details: Look for differences between the game you intend to join and the one you're about to enter. Check the game type, stakes, and number of players to ensure everything is as expected.
  3. Don't rush: Take your time when entering a game or committing to an action. Rushing can lead to mistakes, so be calm and focused before making decisions.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us