Bad Beat Jackpot - Opbouw van fondsen / Bad Beat Jackpot - Fund accumulation

Hold'em, PLO, PLO-5, Rush & Cash Hold'em en Rush & Cash PLO

  • Als het potbedrag hoger is dan of gelijk is aan 30 big blinds, wordt het bedrag gelijk aan 1 big blind bijgedragen aan de jackpot voordat het wordt uitbetaald aan de winnaar.

Short Deck

  • Short Deck zal 1 ante afnemen voor de jackpot voor potten van meer dan 100 antes.

Hold’em, PLO, PLO-5, Rush & Cash Hold’em and Rush & Cash PLO

  • If the pot amount exceeds or is equal to 30 big blinds, the amount equivalent to 1 big blind will be contributed to the jackpot fund before payout to the winner.

Short Deck

  • Short Deck will have 1 ante deducted for the jackpot fund for pots over 100 antes.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us