Bad Beat Jackpot - Jackpot Fonds / Bad Beat Jackpot - Jackpot Fund

Hold'em, PLO, PLO-5, Short Deck en Rush & Cash zal hetzelfde jackpotfonds delen, met als enige doel de prijzenpot voor Bad Beat Jackpot-hits en de uitbetalingen ervan.

Het jackpotfonds zal blijven groeien door bepaalde bedragen te reserveren van Hold'em, PLO, PLO-5, Short Deck en Rush & Cash. Met andere woorden, uw geldprijs voor het winnen van de jackpot wacht altijd!

U kunt de Bad Beat Jackpot-pool live bekijken in de pc-clientlobby/-tafels en de mobiele client-lobby.


Hold’em, PLO, PLO-5, Short Deck, and Rush & Cash will share the same jackpot fund, with its sole purpose being the prize pool for Bad Beat Jackpot hits and its payouts.


The jackpot fund will continue to grow by reserving certain amounts from Hold’em, PLO, PLO-5, Short Deck, and Rush & Cash. In other words, your cash prize for hitting the jackpot will always be waiting!

You can check the Bad Beat Jackpot pool live in the PC client lobby/tables and the mobile client lobby.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us