EV Cashout - Waarom werd EV Uitbetaling niet toegepast op mijn hand? / EV Cashout - Why was EV Cashout not applied to my hand?

Zorg ervoor dat uw hand voldoet aan de kwalificatie-eisen hieronder:
 • Spelers met 60% of meer pot equity nadat alle live spelers hun hole cards hebben onthuld zullen een EV Cashout aangeboden krijgen.
 • De pot is 20BB of meer zodra niet-opgevraagde inzetten zijn terugbetaald.
 • Het spel was Hold'em, PLO, PLO-5, Rush & Cash, en Short Deck.
 • EV Cashout werd geaccepteerd
 • Als er meerdere potten zijn, wordt EV Cashout aangeboden waarbij alle potten die u in aanmerking komt om te winnen worden gecombineerd.
 • Als RIMT (Run it multiple times) en EV Cashout kwalificaties voldaan zijn en u selecteert RIMT, dan wordt EV Cashout genegeerd en niet aangeboden.
 • Als u nog steeds niet zeker bent - neem dan contact met ons op via [email protected] met de Hand History ID.

Please ensure your hand has met the qualification requirements below:

 • Players with 60% or higher pot equity after all live player’s have revealed their hole cards will be offered an EV Cashout.
 • The pot is 20BB or greater once uncalled bets have been returned.
 • The game was Hold’em, PLO, PLO-5, Rush & Cash, and Short Deck.
 • EV Cashout was accepted
 • When there are multiple pots, EV Cashout is offered combining all pots which you are eligible to win.
 • If RIMT (Run it multiple times) and EV Cashout qualifications are met and you select RIMT, EV Cashout is negated and not offered.
 • If you are still unsure - please contact us at [email protected] with the Hand History ID.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us