Mystery Bounty-toernooi - Algemene voorwaarden / Mystery Bounty tournament - Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden

 • Spelers moeten 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan deze serie.
 • Houd er rekening mee dat de garanties van de toernooiprijzenpool gewijzigd kunnen worden en dat sommige bedragen die vermeldt worden op de website, mogelijk niet actueel zijn; controleer de garantiebedragen vermeldt in de toernooilobby van de GGPoker-app voor up-to-date prijzengeldinformatie.
 • Als spelers worden verdacht van frauduleuze activiteiten, heeft GGNetwork het recht om de spelers te onderzoeken en weg te halen van het toernooi
 • GGNetwork behoudt zich het recht voor om de promotie op elk moment te wijzigen of op te schorten.
 • De algemene voorwaarden van de promotie staan in verband met de algemene voorwaarden van de site, die u kunt vinden hier.
 • De standaardregels van GGNetwork zijn van toepassing.

Terms & Conditions

 • Players must be aged 18 and above to participate in this series.
 • Please note that tournament prize pool guarantees are subject to change and some amounts listed on this website may not be current; please check the guarantee amounts listed in the tournament lobby of the GGPoker app for up-to-date prize pool information.
 • If any players fall under suspicion of fraudulent activity, GGNetwork has the right to investigate and remove the players.
 • GGNetwork reserves the right to modify or suspend the promotion at any time.
 • The promotion terms and conditions are subject to the site terms and conditions, which can be found here.
 • GGNetwork standard rules apply.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us