Mystery Bounty - Wekelijks toernooi - $ 1 miljoen gegarandeerd - Veelgestelde vragen / Mystery Bounty - Weekly tournament - $1M Guaranteed - FAQ

Mystery Bounty is een nieuwe wekelijks toernooi

Het geluk is met de dapperen! Voor elke speler die u in de laatste fase uitschakelt, kunt u enorme geldprijzen winnen, met premies tot $100.000!

Wat is het verschil met een standaard bounty toernooi?
In standaard Bounty toernooien, een vast bedrag wordt uitbetaald als u een andere speler uitschakelt, maar in een Mystery Bounty toernooi, wordt er elke keer een willekeurige bounty uitbetaald als u een speler uitschakelt.

Hoe speel je dit toernooi?
De Mystery Bounty heeft een begin fase en een finale fase. U kunt alleen mystery bounties ontvangen in de finale fase.

Begin Fase
Aan het begin van de begin fase, wordt het totale prijzen pot in twee delen gesplitst. U moet tot de finale fase overleven om de bounties te kunnen claimen. 50% van de buy-in gaat naar de prijzenpool en het resterende bedrag gaat naar de toernooi kosten en de bounties van de finale fase.

Finale Fase
Zodra de finale fase begint, kunt u het totaal aantal bounties zien die beschikbaar zijn met hierin ook de hoogste bounty die beschikbaar is! U krijgt hier een Mystery Bounty van elke speler die u uitschakelt. Als u meerdere spelers uitschakelt, krijgt u alle bounties in de volgorde van de knockouts.

Waar en Wanneer?
Dag 1 (begin fase) wordt dagelijks uitgevoerd, waarbij de finale fase, elke zaterdag om 20:30 UTC plaatsvindt waar $500.00 aan bounties voor het grijpen ligt!

Hoeveel kost het om deel te nemen?
$210 is de buy-in, $100 gaat naar de prijzenpool, $100 naar de bounty pool en $10 voor de toernooi kosten.

Kan ik meerdere Dag 1's spelen?
Ja, spelers kunnen meerdere dag 1 spelen (begin fase)

Wat gebeurt er als ik meerdere dag 1 speel en me meerdere malen kwalificeer voor de finale dag (finale fase)?
Spelers kunnen meerdere dag 1 spelen en alle gekwalificeerde stacks worden gecombineerd en worden meegenomen naar dag 2.

Ik heb een mystery bounty prijs gewonnen - maar ik weet niet hoeveel ik heb gewonnen - Kan ik dit ergens terugvinden?
Ja, dit kunt u terugvinden in de transactie geschiedenis, in uw Pokercraft tijdlijn of toernooi geschiedenis.

Algemene Voorwaarden

• Spelers dienen 18 jaar of ouder te zijn om deel te nemen aan deze serie.
• Houd er rekening mee dat gegarandeerde prijzenpotten aan verandering onderhevig kunnen zijn en dat bedragen vermeld op deze pagina wellicht niet up-to-date zijn. Check de garantiebedragen in de toernooilobbies        voor up-to-date informatie over de prijzenpotten.
• De promotionele voorwaarden zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die u hier kunt vinden
• Standaardregels voor GGPoker zijn van toepassing

Mystery Bounty is a new weekly phased tournament!

Fortune favors the bold! For each player you knock out in the final phase you can win massive cash prizes, with bounties up to $100,000!

What is different to a regular bounty tournament?
In standard bounty tournaments, a fixed bounty is paid each time you knock out an opponent, however, in a Mystery bounty tournament, a random bounty is paid out each time you knock out an opponent.

How to play?
The Mystery Bounty tournament consists of an initial phase and a final phase. You will be able to win mystery bounties during the final phase only.

Initial Phase
At the beginning of the initial phase, the total prize pool will be split into two parts. You'll need to survive to the final phase to be able to collect the bounties.
50% of the total buy-in goes to the prize pool, with the remainder going to the bounty prize and tournament fee.

Final Phase
Once the Final Phase begins, you will be able to see the total amount of bounties available, including the highest bounty!
You will be able to receive a Mystery Bounty from each player you knock out. If you knock out multiple people, you will receive all the bounties in order of knockout.

Where and When?
Day 1 (Initial Phases) run daily with the Final Phase taking place each Saturday at 20:30 UTC where $500,000 in bounties are up for grabs!

How much is it to enter?
$210 is the buy, $100 goes to the prize pool, $100 to the bounty pool and $10 is the tournament fee.

Can I play multiple Day 1s?
Yes, players can play multiple Day 1 (initial phases)

What happens if I play multiple Day 1s and qualify on multiple occasions for the Final Day (Final Phase)?

Players may enter multiple Day 1s and all qualifying stacks will be combined and carried forward to Day 2.

I've won a mystery bounty prize - but I missed how much I won - can I check this anywhere?
Yes, you can check your cashier transaction history, or your PokerCraft timeline or tournament history to view your bounty prizes. 

Terms & Conditions

  • Players must be aged 18 and above to participate in this series.
  • Please note that tournament prize pool guarantees are subject to change and some amounts listed on this website may not be current; please check the guarantee amounts listed in the tournament lobby of the GGPoker app for up-to-date prize pool information.
  • If any players fall under suspicion of fraudulent activity, GGNetwork has the right to investigate and remove the players.
  • GGNetwork reserves the right to modify or suspend the promotion at any time.
  • The promotion terms and conditions are subject to the site terms and conditions, which can be found here.
  • GGNetwork standard rules apply.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us