PokerCraft - Hold'em - Handgeschiedenis downloaden / PokerCraft - Hold'em - Download Hand Histories

Handgeschiedenis downloaden vanuit het Hold'em-tabblad

 • Open PokerCraft op desktop of mobiel
 • Selecteer Hold'em tabblad
 • Selecteer datumbereik
 • Markeer de sessie(s)
 • Klik op Downloaden

De Hand Geschiedenis download zal in een ander venster verschijnen en een tekstbestand genereren van waaruit ze bekeken kunnen worden.


U kunt uw handgeschiedenis van meerdere sessies downloaden, maar er kunnen slechts 9.999 handen tegelijk worden gedownload.


Indien u meer dan 10.000 handen wilt downloaden, willen we u adviseren om dit te verspreiden over verschillend aantal downloads.


Houd er rekening mee dat alle handen die gespeeld zijn in de laatste 90 dagen, gedownload kunnen worden.


To download hand histories from within the Hold'em tab

 • Open PokerCraft on dekstop or mobile
 • Select Hold'em tab
 • Select date range
 • Show
 • Mark the sessions
 • Click Download

The Hand History download will pop-up in another window and generate a text file from where they can be viewed.


You can download your hand history from multiple sessions, but only 9,999 hands can be downloaded at a time.


If you wish to download more than 10,000 hands, we would advise you to spread this out over a different number of downloads.


Please note that all hands played in the last 90 days can be downloaded.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us