PokerCraft - Spin & Gold - Spel geschiedenis / PokerCraft - Spin & Gold - Game History

De Spin & Gold tabblad staat boordevol informatie over uw Spin & Gold geschiedenis. 

Dit scherm toont:

 • Totale winsten van Spin & Gold
 • De grootste prijs waarvoor je hebt gespeeld
 • Uw grootste Spin vermenigvuldiger
 • Gemiddelde finish in  de 3max en 6max Spin & Gold spellen
 • Totaal gewonnen via Spin & Gold uitdagingen
 • Grootste Spin & Gold Beloning
 • Uw Spin & Gold Succespercentage uitdaging
 • Gemiddelde duur van de uitdaging

U kunt ook al uw Spin & Gold geschiedenissen van met de Spin & Gold tabblad

1. Selecteer de datum en tijd
2. Selecteer de buy-in
3. Je kunt filteren om alleen winst weer te geven
4. Selecteer 'show' om de games te onthullen


The Spin & Gold tab is packed with information on your Spin & Gold history.
This display shows:

 • Total Winnings from Spin & Gold
 • The biggest prize you've played for
 • Your biggest Spin multiplier
 • Average finish in 3max and 6max Spin & Gold games
 • Total amount won via Spin & Gold Challenges
 • Biggest Spin & Gold Challenge Reward
 • Your Spin & Gold Challenge Success Rate
 • Average Challenge Duration

You can also view all your Spin & Gold histories from with the Spin & Gold tab

1. Select the date and time
2. Select the buy-in
3. You can filter to show wins only
4. Select 'show' to reveal the games

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us