Is er een limiet op het aantal Hold'em handen dat ik kan downloaden op PokerCraft? / Is there a limit on the number of Hold'em hands I can download on PokerCraft?

U kunt uw handgeschiedenis van meerdere sessies downloaden, maar er kunnen slechts 9.999 handen tegelijk worden gedownload.


Indien u meer dan 10.000 handen wilt downloaden, willen we u adviseren om dit te verspreiden over verschillend aantal downloads.


Houd er rekening mee dat alle handen die gespeeld zijn in de laatste 90 dagen, gedownload kunnen worden.


You can download your hand history from multiple sessions, but only 9,999 hands can be downloaded at a time.


If you wish to download more than 10,000 hands, we would advise you to spread this out over a different number of downloads.


Please note that all hands played in the last 90 days can be downloaded.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us