PokerCraft - Stake Profiel / PokerCraft - Staking Profile

In de PokerCraft onder 'Mijn Staking' tab kunt u een uitgebreid overzicht vinden van de geschiedenis van de stakes die u gekocht heeft. Echter bevat dit niet uw staking geschiedenis waar u de actie heeft verkocht. Deze tab bevat alleen gegevens van waar u alleen de backer/staker bent geweest.

Wanneer u PokerCraft opent op desktop of mobiel en de tab Mijn Staking selecteert, kunt u uw stake geschiedenis en andere belangrijke informatie bekijken.


Totaal Opbrengst

Total Investment

Largest Return

Total Profit

ROI

Number of Profit


Zoals de meeste PokerCraft-tabbladen kunt u uw zoekopdracht filteren.


Als u de tab opent, toont deze automatisch toernooien die in het laatste uur plaatsvinden

In het vervolgkeuzemenu kunt u dit wijzigen in de gewenste tijdlijn.

Hierbij kunt u een datum kiezen waarbij u de begin en einddatum moet invoeren om uw zoekopdracht te verfijnen.

U kunt deze verder filteren door 'Alleen winst' weergeven aan te vinken

Wanneer u tevreden bent met uw keuze, kunt u op 'weergeven' klikken om de geschiedenis te bekijken.

Deze informatie bevat Buy-in, Mark Up, Gekochte %, het Resultaat, de Investering en de Winst.


The PokerCraft My Staking tab offers an in-depth overview of your staking purchasing history. It does not include your staking history where you've sold action. This tab only correlates data from where you've been the backer/staker.


Upon opening PokerCraft on desktop or mobile and selecting the My Staking tab you can view your staking history as well as other headline figures.


Total Return

Total Investment

Largest Return

Total Profit

ROI

Number of Profit


Like most PokerCraft tabs, you can filter your search.


When you open the tab it automatically shows tournaments occurring in the last hour.

In the drop down you can change this to the required timeline.

This includes custom range where you must input the start and end date to help narrow your search.

You can filter this further by ticking the 'Show Profit' only tab.

When you are happy with the filters, click 'show' to reveal the history

The available information includes Buy-in, Mark Up, Bought %, Result, Investment and Profit

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us