Kan ik mijn Spin & Gold prijsgeschiedenis ergens bekijken? / Is there anywhere I can check my Spin & Gold multiplier history?

Ja, dat kan!

Uw Spin & Gold prijsgeschiedenis kan worden bekeken op uw PokerCraft

De PokerCraft Spin & Gold Tab-spelers kunnen al hun eerdere handgeschiedenissen bekijken en handgeschiedenissen van de afgelopen 90 dagen kunnen worden gedownload en geëxporteerd naar programma's van derden.

Volg de stapsgewijze handleiding hieronder om uw handgeschiedenis te bekijken 

1. Open PokerCraft vanaf desktop of mobiel

2. Selecteer in de linker zijbalk Spin & Gold 

3. Selecteer de datum in de vervolgkeuzelijst - het afgelopen uur wordt standaard weergegeven, maar dit kan worden bewerkt, inclusief de optie voor aangepast periode

4. U kunt de zoekopdracht verfijnen door op het buy-in-filter te klikken dat standaard is ingesteld op 'Alles'

5. U kunt de zoekopdracht verder verfijnen door het vakje 'Show Wins Only' aan te vinken. Dit vakje is niet standaard aangevinkt.

6. Wanneer je klaar bent met filteren, klik je op 'tonen' om je games te tonen

7. Selecteer de game die je wilt beoordelen en selecteer vervolgens de gamegeschiedenis. Deze wordt hieronder onthuld

Houd er rekening mee dat u slechts één Spin & Gold per keer kunt selecteren.


Yes you can!

Your Spin & Gold multiplier history can be viewed on your PokerCraft
Using the PokerCraft Spin & Gold tab players can view all their previous hand histories and hand histories from the last 90 days can be downloaded and exported to third party programs.

To view your hand histories please follow the step-by-step guide below

1. Open PokerCraft from desktop  or mobile


2. In the left sidebar, select Spin & Gold


3. Select the date from the drop down - last hour is shown by default but this can be edited including the custom range option. 4. You can narrow the search by clicking the buy-in filter which is defaulted to All

5. You can narrow the search further by ticking the Show Wins Only box. This box is not ticked as default. 6. When you have finished filtering click on show to reveal your games


7. Select the game you would to review and then select game history and it will be revealed below

Please note that you can only view/select one Spin & Gold at a time.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us