PokerCraft - Rush & Cash - Hoe vind ik mijn RnC Hold'em geschiedenis? / PokerCraft - Rush & Cash - How can I search my RnC Hold'em history?

Open PokerCraft op uw desktop of mobiel en selecteer de tab Rush & Cash Games

Vanaf hier moet u de datum range selecteren - let op dat het standaard is ingesteld op Laatste Uur, maar u kunt dit wijzigen in het drop down menu.

Zodra u de datum range heeft geselecteerd, moet u Hold'em selecteren in de Games filter

U kunt uw zoekopdracht verfijnen door het gewenste Blind-niveau te kiezen

Wanneer u het Datumbereik en het speltype en blindniveau hebt geselecteerd, klikt u op tonen om uw sessies te bekijken


Open PokerCraft on desktop or mobile and select the Rush & Cash Games tab

From here you must select the date range - note that it is set to Last Hour by default but you can change this in the drop down menu.

Once you have selected the date range, you must select Hold'em in the Games filter
You can narrow your search by choosing the applicable Blind levelWhen you have selected the Date range and game type and blind level, click on show to reveal your sessions

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us