PokerCraft - Staking profiel- Totaal Opbrengst/ PokerCraft - Staking Profile - Total Return

In de PokerCraft onder Mijn Staking tab staat een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van stakes die u gekochte hebt. Dit bevat niet uw staking geschiedenis waar u de actie hebt verkocht. Deze tab bevat alleen gegevens van waar u alleen de backer/staker bent geweest.


Wanneer u PokerCraft opent op desktop of mobiel en de tab Mijn Staking selecteert, kunt u uw stake geschiedenis en andere belangrijke informatie bekijken.

Dit is inclusief de volledige opbrengst die u hebt ontvangen van de spelers op wie u hebt gestacked.


The PokerCraft My Staking tab offers an in-depth overview of your staking purchasing history. It does not include your staking history where you've sold action. This tab only correlates data from where you've been the backer/staker.

Upon opening PokerCraft on desktop or mobile and selecting the My Staking tab you can view your staking history as well as other headline figures.

This includes - Total Returns - which is the total amount of $ returns you have received from staking players

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us