All-in of Fold (AoF-spelgeschiedenis) / All in or Fold (AoF Game History)

Met behulp van het PokerCraft All-in of Fold-tabblad kunnen spelers alle handgeschiedenissen bekijken en handgeschiedenissen van de afgelopen 90 dagen kunnen gedownload en geƫxporteerd worden naar derden software.

Volg de stapsgewijze handleiding hieronder om uw handgeschiedenis te bekijken

1. Open PokerCraft vanaf Desktop of Mobiel

2. Selecteer in de linkerzijbalk All-In or Fold


3. Selecteer de datum in de vervolgkeuzelijst - het laatste uur wordt standaard weergegeven, maar dit kan worden gewijzigd, inclusief de aangepaste bereikoptie.

4. U kunt de zoekopdracht verfijnen door op het buy-in-filter te klikken dat standaard is ingesteld op Alles


5. Wanneer u klaar bent met filteren, klikt u op tonen om uw sessies weer te geven

6. Selecteer de sessie die u wilt bekijken en selecteer vervolgens de gamegeschiedenis en deze wordt hieronder weergegeven


Voor verdere analyse kunt u kiezen
EV-grafiek (geeft Alles in EV weer)
Positie (Winloss* van posities)
Tegenstanders (Winloss* vs tegenstanders)

* Winloss is exclusief rake, jackpotkosten of bingokosten


Using the PokerCraft All in or Fold tab, players can view all their previous hand histories and hand histories from the last 90 days can be downloaded and exported to third party programs.

To view your hand histories please follow the step-by-step guide below

1. Open PokerCraft from Desktop or Mobile

2. In the left sidebar, select All in or Fold

3. Select the date from the drop down - last hour is shown by default but this can be edited including the custom range option. 4. You can narrow the search by clicking the buy-in filter which is defaulted to All

5. When you have finished filtering click on show to reveal your sessions 6. Select the session you would to review and then select game history and it will be revealed below

For further analysis you can choose
EV Graph (displays All in EV)
Position (Winloss* from positions)
Opponents (Winloss* vs opponents)

*Winloss does not include rake, jackpot fee or bingo fee

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us