PokerCraft - Rush & Cash - Spel geschiedenis / PokerCraft - Rush & Cash - Game History

Na het succesvol doorzoeken van een Rush & Cash Game sessie kunt u ook de volledige hand geschiedenissen bekijken:

Wanneer u de sessies hebt gemarkeerd die u wilt bekijken, klikt u op Spelgeschiedenis hieronder om de handinformatie te bekijken.

Game History bevat de volgende informatie:

 • Datum en Tijd
 • Hand ID
 • Hole Kaarten
 • Hand waarde
 • Hand winnaar
 • Pot grootte
 • WinLoss (exclusief rake/kosten/jackpots)

Normaal gesproken worden er 10 handen getoond. Dit kunt u veranderen naar 100.

Door gebruik te maken van de Hand ID, Hole Cards selector, of Pot Winnaar selector, kunt u uw zoekopdracht nog verder verfijnen


After successfully searching a Rush & Cash Game session you can also view the full hand histories When you have marked the sessions you'd like to review click on Game History below to reveal the hand information.

Game History will provide the following information:

 • Date and Time
 • Hand ID
 • Hole Cards
 • Hand Value
 • Hand Winner
 • Pot Size
 • Winloss (will not include rake/deductions/jackpots)

By default you can view 10 hands at a time but you can increase this to 100

You can also narrow your search for a specific hand by using the Hand ID, Hole Cards selector, or winner of the pot

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us