PokerCraft - Rush & Cash - Hoe kan ik in mijn RnC Omaha-geschiedenis zoeken? / PokerCraft - Rush & Cash - How can I search my RnC Omaha history?

 Open PokerCraft op desktop of mobiel en selecteer de Rush & Cash Tabblad

Vanaf hier moet u het datumbereik selecteren - merk op dat dit standaard is ingesteld op 'Laatste uur', maar u kunt dit wijzigen in het vervolgkeuzemenu.

Zodra u het gewenste periode hebt gekozen, moet u Omaha selecteren in het filter Games

U kunt uw zoekopdracht verfijnen door het gewenste Blind-niveau te kiezen

Wanneer u het gewenste periode, spelsoort en blindniveau hebt gekozen, klikt u op tonen om uw sessies te bekijken


Open PokerCraft on desktop  or mobile and select the Rush & Cash Games tab

From here you must select the date range - note that it is set to Last Hour by default but you can change this in the drop down menu.

Once you have selected the date range, you must select Omaha in the Games filter
You can narrow your search by choosing the applicable Blind levelWhen you have selected the Date range and game type and blind level, click on show to reveal your sessions

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us