PokerCraft - PLO - Hoe kan ik een sessie zoeken? / PokerCraft - PLO - How can I search a session?

Open PokerCraft aan desktop of mobiel

Selecteer het PLO-tabblad in het menu aan de linkerzijde 

Hier moet u het datumbereik selecteren - let op dat het standaard is ingesteld op Last Hour, maar u kunt dit wijzigen in het vervolgkeuze menu en selecteer het tabblad Hold'em-spellen

Zodra u het datumbereik heeft geselecteerd, moet u het speltype selecteren (PLO of PLO5) de standaardinstelling is Alle games.

Nadat u het datumbereik heeft geselecteerd, kunt u uw zoekopdracht verder verfijnen door naar beneden te gaan in het menu Blinds

Als u het datumbereik, het speltype en de relevante blinds heeft geselecteerd, klik op tonen om uw sessies te bekijken


Open PokerCraft on desktop or mobile

Select the PLO tab on the left hand menu
From here you must select the date range - note that it is set to Last Hour by default but you can change this in the drop down menu. and select the Hold'em games tab 

Once you have selected the date range, you the must select the game type (PLO  or PLO5) the default setting is All games.

Once you have selected the date range, you can narrow your search further by dropping down on Blinds menu

When you have selected the Date range, game type and relevant blinds, click on show to reveal your sessions

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us