Is er een limiet op het aantal Short Deck handen dat ik kan downloaden op PokerCraft? / Is there a limit on the number of Short Deck hands I can download on PokerCraft?

Ja, u kunt handgeschiedenissen van meerdere sessies downloaden, maar er kunnen slechts 9.999 handen tegelijk worden gedownload.

Indien u meer dan 10.000 handen wenst te downloaden, gelieve de downloads op te splitsen in kleinere afzonderlijke cijfers. 


Yes, you can download multiple sessions hand histories but only 9,999 hands can be downloaded at a time.

If you wish to download more than 10,000 hands, please break the downloads in the smaller separate figures. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us