KYC - Wat is er nodig voor handmatige verificatie? / KYC - What is needed for manual verification?

Spelers die problemen ondervinden bij de registratie via IDIN, kunnen hun account handmatig verifiëren via onze klantenservice [email protected]

De volgende informatie en documenten zijn nodig om een handmatige verificatie te kunnen afronden: 
 • telefoonnummer
 • een foto van de voor- en achterkant van je identiteitsbewijs
 • je BSN nummer
 • nationaliteit (dit is nodig om de verificatie te kunnen voltooien) 
 • een foto van je bankpas 
 • bewijs van adres;

Dit dient een foto te zijn van een brief die je per post hebt ontvangen in JPEG of als online document hebt ontvangen via email/download in PDF. 

Wij dienen alle 4 de hoeken van het document te kunnen zien (wij kunnen geen foto's van een envelop of een gedeelte van een document aannemen).

Houd er alsjeblieft rekening mee dat je naam, adres en datum hierop vermeld staat en dat dit document niet ouder dan 90 dagen is.

Wij nemen geen documenten aan betreft verzekering/ pensioen/contracten/ mobiel/ covid-19/ loonstrook/ facturen en boetes. 

Wij nemen wel documenten aan vanuit de gemeente/ politie / belasting/ bankafschrift/ brief van de bank/ RDW/UW, gas, water en elektra. 

   

Players who experience problems registering via IDIN can manually verify their accounts through our customer support team [email protected]
The following information and documents are required to complete a manual verification: 
 • Phone number
 • Photo of the front- and backside of your ID card. 
 • Your BSN number 
 • Your nationality  (this is needed in order to complete the verification)
 • Photo of your bank card
 •  Proof of address;

This must be a photo of a letter that you have received by post in JPEG or as an online document received via email/download in PDF.

All four corners of the document must be visible (we cannot accept photos of an envelope or just a part of a document).
Not older than 90 days! 
Your name, address, and date must be stated.

We do not accept documents such as pay slips, insurance letters, contracts, mobile phone bills, covid-19 related letters, retirement letters, invoices or fines. 

We accept documents that were issued by the government, subgovernment institutions, police, tax, utility bills, RDW/UWV, and bank statements/letters.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us