KYC - Wat is IDIN? / KYC - What is IDIN

IDIN is ontwikkeld door de banken voor consumenten.
Met IDIN kunt u veilig en op dezelfde manier inloggen, uzelf identificeren en/of uw leeftijd bevestigen bij overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen en online winkels.
Daarnaast kan bij aflevering aan de deur een leeftijd controle worden gedaan door de IDIN QR te scannen. U gebruikt de veilige en vertrouwde inlogmethode van uw bank.
Zo hoeft u niet veel gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden.
IDIN is beschikbaar voor iedereen die gebruik maakt van internetbankieren. 

IDIN was developed by the banks for consumers.
You can log in securely and in the same way with iDIN, identify yourself and/or confirm your age with government agencies, insurance companies and online stores.
In addition, an age check can be done upon delivery to the door by scanning the iDIN QR. You use the safe and trusted login method of your bank.
This way you don't have to remember many usernames and passwords.
IDIN is available to anyone who has Internet banking.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us