KYC - Hoe kan ik mijn account verifiëren via IDIN? / KYC - How can I verify my account via IDIN?

U kunt onderstaande stappen volgen om uw account via IDIN te verifiëren: 

  • Log in op uw account
  • Klik rechtsboven op uw nickname
  • Klik vervolgens op het tabblad ''Mijn Account''
  • Hier vindt u bovenaan een informatiescherm met de tekst ''Verifieer mijn account met IDIN''
  • Als u hierop klikt en de stappen volgt, kunt u uw account verifiëren met IDIN.

Indien u problemen ondervindt tijdens de verificatie via IDIN, hebben we ook de mogelijkheid om uw account handmatig te verifiëren.


The following steps will guide you through the IDIN verification process:
- Login
- At the top right, click on your nickname
- Then click on the tab ''My Account''
- Here you will find an information screen at the top of my documents that says ''Verify my account with IDIN''
If you click on this and follow the steps, you can verify your account using IDIN.
We always have the option to manually verify your account if you encounter problems this way
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us