Het ziet er niet naar uit dat er promoties voor mij beschikbaar zijn / It doesn't appear that any promotions are available to me

Als u wilt deelnemen aan onze promoties, moet u 24 jaar of ouder zijn en zich eerst aanmelden voor de desbetreffende promotie. 
Om dit te doen, klikt u op uw Avatar > Mijn Promo en vinkt u de promotie aan waaraan u wilt deelnemen. 

Houd er rekening mee dat regionale promoties verschillen van elkaar. Voor meer informatie over promoties in Nederland kunt u terecht op www.ggpoker.nl onder promotie. 

Please note that if you wish to participate in our promotions, you must be 24+ and you need to opt-in for the promotion. 

In order to do so, kindly click on your Avatar > My Promo and checkmark the promo you wish to participate. 

Please note that regional promotions differ from one another. For more information about promotions in your region kindly visit www.ggpoker.nl under promotion

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us