Welkom Bonus - Matched Deposit Bonus - 100% tot $250 / Welcome Bonus - Matched Deposit Bonus - 100% up to $250

Per 1 juli 2022:

Met een Matched Bonus past GGPoker het bedrag van uw in aanmerking komende storting dollar-voor-dollar aan, tot een maximum van $250.
Dit bedrag wordt bijgeschreven op uw bonussaldo, dat in geld wordt vrijgespeeld terwijl u speelt. Er wordt $1 vrijgespeeld voor elke $5 die je aan netto rake/toernooikosten betaalt.
U heeft nog genoeg tijd - 90 dagen - om uw bonussaldo vrij te spelen in cash.
Vanaf het moment dat u uw eerste storting doet, heeft u 60 dagen om extra stortingen te doen om de volledige $250 bonus te claimen, u moet bij elke storting op de Match bonus in de Kassier klikken.
Dus als u een dagelijkse limiet heeft, zal dit geen effect hebben. Dus als u een dagelijkse limiet heeft, zal dit geen effect hebben. Zorg er gewoon voor dat u bij elke storting op de Match Bonus klikt. Anders wordt het niet meegeteld voor uw bonus. 

As of July 1, 2022:
With a matched bonus, GGPoker matches the amount of your eligible deposit dollar-for-dollar, up to a maximum of $250.
This matched amount is credited to your bonus balance, which unlocks into cash as you play. $1 will be unlocked for every $5 paid in net rake/tournament fees.
You’ll have plenty of time – 90 days – to unlock your bonus balance into cash.
From the time you make your first deposit, you will have 60 days to make additional deposits to claim the full $250 bonus, you must click the Match bonus in the Cashier with each deposit.
So should you have a daily limit, this will have no effect. Just make sure that you click on the Match Bonus with every deposit. Otherwise it will not be counted towards your bonus.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us