Tickets - Ticket inwisselen / Tickets - Ticket Redeem Feature

Met ingang van 20 januari 2023 is er een nieuwe functie op GGPoker geïntroduceerd die het mogelijk maakt om geselecteerde tickets automatisch in te wisselen voor C$/T$.
Als uw ticket een inwisselwaarde heeft, zal deze worden weergegeven in het ticket gedeelte op de GGPoker client.
Mocht het ticket komen te vervallen, dan zal het automatisch worden omgezet naar de aangegeven inwisselwaarde op het moment dat het ticket verloopt. Houd er rekening mee dat deze waarde meestal lager zal zijn dan de waarde die op het ticket staat.
Tickets die geen inwisselwaarde hebben, moeten in het spel worden gebruikt aangezien deze zullen verlopen.
Tickets die via het spel in betaalde satellieten en express satellieten worden gewonnen, hebben meestal een inwisselwaarde.
Tickets verkregen in promoties zoals weggeefacties, freerolls, willekeurige trekkingen of andere acties op de site zullen zelden een inwisselwaarde hebben. Indien de tickets niet inwisselbaar zijn, dienen deze gebruikt te worden, anders komen ze te vervallen.

Tickets kunnen alleen worden ingewisseld als ze verlopen zijn. Spelers kunnen er niet voor kiezen om de tickets eerder in te wisselen.


From 20 January 2023 a new feature allowing selected tickets to be automatically redeemed for C$/T$ has been introduced to GGPoker.
If your ticket has a 'redeem' value, this will be displayed in the tickets section of the GGPoker client.
If allowed to expire, the ticket will automatically convert to the stated redeem value at the time of ticket expiration. Note this will usually be less than the value state on the ticket
Tickets with no stated redeem value must be used in gameplay as they will expire.
Tickets won via gameplay in pay-to-enter satellites and express satellites will usually have a redemption value.
Tickets obtained in promotions such as giveaways, freerolls, random draws or other on-site promotions will only sometimes have a redemption value and if they are irredeemable must be used or they will expire.

Tickets can only be converted upon expiry, players cannot choose to redeem tickets early.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us