Klantenservice - Waarom zijn de toernooiresultaten van GGPoker niet openbaar? / Customer Support - Why are GGPoker tournament results not available publicly?

GGGPoker heeft besloten om de volledige resultaten van toernooien niet openbaar te maken.

We hebben deze maatregelen genomen om het opzettelijk bespelen van vermeende zwakkere spelers te voorkomen.

Sommigen vinden deze verandering misschien storend, omdat het van invloed is op het bijhouden van hun resultaten.

Poker is echter een individuele activiteit en alle beslissingen moeten genomen worden zonder hulp van buitenaf.

Je kunt nog steeds je individuele GGPoker-toernooiresultaten bekijken op je Pokercraft, in onze client.


Bedankt voor je begrip. Als je persoonlijke feedback wilt geven, word dan lid van onze Reddit community hier.GGPoker has decided not to show full results for tournaments in the public domain.

This has been done to prevent the intentional targeting of perceived weaker players.

This change may be unpopular with some as it affects their results tracking.

However, poker is an individual endeavor, and all decisions should be taken without any external help.

You can still view your individual GGPoker tournament results on our in-client software, Pokercraft.


Thank you for your understanding and cooperation in adapting to this change. If you wish to give any personal feedback, you can join our Reddit community here.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us