Road To WSOP Paradise - Veelgestelde vragen en samenvatting / Road To WSOP Paradise - FAQ and Summary

GGPoker biedt spelers de kans om zich te kwalificeren voor de ultieme pokerervaring tijdens het WSOP Paradise evenement dat plaatsvindt in het wereldberoemde Atlantis Resort op de Bahama's.


Van 3 tot 14 december 2023 liggen er 15 WSOP Bracelets en een gegarandeerde $50 miljoen voor het grijpen.


GGPoker heeft meer dan 1.000 plaatsen voor qualifiers voor dit evenement. U kunt er eentje bemachtigen voor een fractie van de buy-in of zelfs via een van onze speciale freerolls.


Alle details zijn te vinden op onze website https://www.ggpoker.com/tournaments/road-to-paradise-2023/


Veelgestelde vragen over reizen


Wat is Atlantis Hotel and Casino?

Atlantis Hotel and Casino is een gerenommeerd luxe resort op Paradise Island op de Bahama's.


Naar welke luchthaven zou ik mijn ticket moeten boeken?

Vlieg naar Lynden Pindling International Airport (NAS) in Nassau, de hoofdstad van de Bahama's. Bij aankomst op het vliegveld kunt u gemakkelijk per taxi of shuttledienst naar Paradise Island reizen.


Hoe kom ik naar de Bahama's vanuit Europa, Azië of Afrika?

Reizigers uit Europa, Azië en Afrika kunnen aansluitende vluchten nemen via grote internationale luchthavens in de VS. Er zijn ook rechtstreekse vluchten vanuit grote Europese steden (zoals Londen). Meestal heeft u een tussenstop in een Amerikaanse stad zoals Miami of Atlanta voordat u naar Nassau vliegt.


Hoe kom ik er vanuit Zuid-Amerika?

Reizigers uit Zuid-Amerika kunnen vliegen met regionale luchtvaartmaatschappijen zoals Copa Airlines, die rechtstreekse vluchten naar Nassau aanbiedt zonder te stoppen in de VS. Copa Airlines biedt gunstige verbindingen vanuit veel grote Zuid-Amerikaanse steden.

Bekijk HIER meer informatie over Copa Airlines


Is er een visum vereist voor een bezoek aan de Bahama's?

De Bahama's vereist over het algemeen geen visum voor de meeste landen voor een verblijf tot 90 dagen. Het is echter belangrijk om de specifieke visumvoorwaarden voor uw land van herkomst te controleren voordat u op reis gaat, aangezien de regels kunnen veranderen en GGPoker kan u niet helpen als u de toegang tot de Bahama's wordt geweigerd.

Zorg ervoor dat uw paspoort nog minstens zes maanden geldig is voor vertrek.


Kan ik naar de Bahama's reizen zonder naar de Verenigde Staten te reizen?

Ja, er zijn verbindingen via Zuid-Amerika en Europa. Dit betekent dat een verblijf in de Verenigde Staten niet noodzakelijk is.


Waaruit bestaat het Road to Paradise-pakket?

 • Road to Paradise-pakketwinnaars ontvangen
 • Deelname aan het Main Event ter waarde van $5.000,
 • Tien overnachtingen in het Atlantis Resort,
 • een dagelijks gratis lunchbuffet,
 • en een speciaal GGMerch cadeau.
 • Vroege winnaars ontvangen een bonus voor de 11e nacht.

Hoe ontvang ik het Road to Paradise pakket?

Het live-events team van GGPoker zal elke winnaar gedetailleerde instructies e-mailen naar het e-mailadres dat geregistreerd staat op je GGPoker-account.


Ben ik als GGPoker qualifier verplicht om GG merchandise te dragen tijdens het spelen in het WSOP Main Event?

Ja, u moet een GGPoker patch dragen. Daarnaast kunt ervoor kiezen om andere GG-merkkleding die u ontvangt te dragen, afhankelijk van wat uw voorkeur is.


Wat als ik niet kan komen? Is er een alternatieve prijs waarvoor ik mijn pakket kan omwisselen?

Als u de WSOP Paradise niet kunt bijwonen, vervalt het hotelpakket en de toernooikosten en ontvangt u T$5.000.


Kan ik mijn pakket verkopen of cadeau doen aan een vriend?

Nee, alle 2023 WSOP Paradise Main Event pakketten of tickets gewonnen bij GGPoker zijn niet overdraagbaar.


Wat gebeurt er als ik meer dan één 2023 WSOP Paradise Main Event pakket win?

U ontvangt T$5,000 voor elk extra pakket als u meerdere pakketten wint.


Wat is een OnLive toernooi?

OnLive toernooien zijn een spannende mix van Online en Live. Onlive flights sturen qualifiers die door de Online Dag 1 komen direct door naar de ITM stage op de live locatie. Voor WSOP Paradise wint elke OnLive qualifier automatisch een hotelovernachting, samen met een dagelijkse lunch.


Hoe wordt het OnLive hotelgeld opgenomen in de prijzenpot?

We hebben de laagste tarieven voor het Atlantis onderhandeld en een lunchbuffet geregeld. Deze kosten worden uit de prijzenpot gehaald. Omdat alleen Online spelers voor dit gedeelte spelen, zullen Online qualifiers een lager qualifier percentage spelen.


Toernooidetails en voorwaarden

 • Spelers moeten de algemene voorwaarden van het WSOP-evenement accepteren om zich te kunnen registreren; deze zullen beschikbaar worden gesteld in de GGPoker-app en maken deel uit van het registratieproces voor het evenement.
 • De WSOP Paradijspakketten zijn exclusief reiskosten. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van reisarrangementen en andere onkosten.
 • WSOP Paradijspakketten zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden geruild en hebben geen geldwaarde.
 • Pakketwinnaars die niet willen deelnemen aan het live-evenement, verliezen de volledige waarde van het pakket.
 • WSOP Paradise is een handelsmerk van William Hill US Holdco, Inc. Gebruikt met toestemming.

Voorwaarden

 • Spelers moeten 18+, 19+, 21+ of 24+ zijn, afhankelijk van de jurisdictie, om deel te nemen.
 • Houd er rekening mee dat eventuele prijzenpotten of garanties onderhevig zijn aan verandering en dat sommige bedragen die op deze website worden vermeld mogelijk niet actueel zijn. Controleer de garantiebedragen in de spelclient voor de meest actuele informatie.
 • We behouden ons het recht voor om promoties, toernooien of spelkenmerken op elk moment te wijzigen of op te schorten.
 • Als spelers verdacht worden van frauduleuze activiteiten, hebben we het recht om een onderzoek in te stellen en de spelers te verwijderen als dit bevestigd wordt.
 • Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de site, die te vinden zijn in de spelclient.

Standaardregels zijn van toepassing.Road To WSOP Paradise - FAQ and Summary

GGPoker is offering players the chance to qualify for the ultimate poker experience at the WSOP Paradise event taking place at the world-renowned Atlantis Resort in The Bahamas.


Taking place from December 3rd - 14th, 2023, there are 15 WSOP Bracelets and a guaranteed $ 50 million up for grabs.


GGPoker has over 1,000 places for qualifiers for this event. One can be yours for a fraction of the buy-in or even via one of our special freerolls.


Full details can be found on our website at https://www.ggpoker.com/tournaments/road-to-paradise-2023/


Travel FAQ's

What is Atlantis Hotel and Casino?
Atlantis Hotel and Casino is a renowned luxury resort located on Paradise Island in the Bahamas.

Where should I book my ticket to?
Fly into Lynden Pindling International Airport (NAS), located in Nassau, The capital city of The Bahamas. Upon arriving at the airport, you can easily access Paradise Island by taxi or shuttle.

How do I get to the Bahamas from Europe, Asia, or Africa?
Travelers from Europe, Asia, and Africa can take connecting flights through major international airports in the USA. As well as direct flights from major European cities (e.g. London). Most commonly, you’ll have a layover in a U.S. city like Miami or Atlanta before connecting to Nassau.

How do I get there from South America?
Travellers from South America can fly on safe regional airlines such as Copa Airlines, which offers direct flights to Nassau without stopping in the USA. Copa Airlines provides convenient connections from many major South American cities.
See more information about Copa Airlines  HERE

Are there any visa requirements for visiting the Bahamas?
The Bahamas generally does not require visas for most countries for stays up to 90 days. However, checking the specific visa requirements for your country of origin before travelling is essential, as rules can change and GGPoker cannot assist you if you are denied entry to The Bahamas.

Ensure your passport is valid for at least six months before departure.


Can I travel to The Bahamas, avoiding The United States?

Yes, connections are available via South America and Europe, meaning a stay in the United States is not essential.

WSOP Paradise Package FAQ's

What does the Road to Paradise package include?
Road to Paradise package winners receive
 • Main Event entry worth $5,000,
 • Ten nights accommodation at the Atlantis Resort,
 • a daily free lunch buffet,
 • and a special GGMerch gift.
 • Early winners will receive a bonus 11th night.

How will I receive the Road to Paradise package?
GGPoker's live events team will email each winner detailed instructions to the email address registered on your GGPoker account.

As a GGPoker qualifier, am I required to wear GG merchandise while playing in the WSOP Main Event?
Yes, you must wear a GGPoker patch and can choose to wear any other GG-branded clothing you receive according to your preferences.

What if I am unable to attend? Is there an alternate prize I can exchange my package for?
If you cannot attend WSOP Paradise, you will forfeit the hotel package and tournament fee and receive T$5,000.

Can I sell my package or gift it to a friend?
No, all 2023 WSOP Paradise Main Event packages or tickets won at GGPoker are non-transferable.

What happens if I win more than one 2023 WSOP Paradise Main Event package?
You will receive T$5,000 for each additional package if you win multiple packages.

What is an OnLive tournament?
OnLive tournaments are an exciting blend of Online and Live. Onlive flights send qualifiers who pass the Online Day 1 directly to the ITM stage at the live venue. For WSOP Paradise, every OnLive qualifier will win a hotel stay automatically, along with a daily lunch.

How is the OnLive hotel money accounted for in the prize pool?
We’ve negotiated the lowest rates for the Atlantis and arranged for lunch buffet service. These costs will be removed from the prize pool. Because only Online players are playing for this portion, Online qualifiers will play down to a lower qualifier percentage.

Tournament Details and Limitations

 • Players must accept WSOP event terms & conditions to register; these will be made available within the GGPoker app and form part of the event registration process.
 • The WSOP Paradise Packages do not include travel. Players are responsible for making travel arrangements and other expenses or incidentals.
 • WSOP Paradise Packages are non-transferable, cannot be exchanged and have no cash value.
 • Package winners who do not wish to participate in the live event will forfeit the full package value.
 • WSOP Paradise is a William Hill US Holdco, Inc. trademark Used with permission.

Terms & Conditions

 • Players must be aged 18+, 19+, 21+, or 24+, depending on jurisdiction, to participate.
 • Please note that any prize pools or guarantees are subject to change and some amounts listed on this website may not be current. Please check the guarantee amounts listed in the game client for the most up-to-date information.
 • We reserve the right to modify or suspend any promotion, tournament, or game feature at any time.
 • If any players fall under suspicion of fraudulent activity, we have the right to investigate and remove the players if confirmed.
 • These terms and conditions are subject to the site terms and conditions, which can be found in the game client.

Standard rules apply.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us